Snaphanernes Trop

Indmeldelse i gruppen

Kontingent pr. ½ år er 400,-kr

som opkræves i marts og september

Ved indmeldelse i Snaphanernes Trop – De Gule Spejdere i Terslev betales et indmeldelsesgebyr på 200 kr., som blandt andet dækker tørklæde (65 kr.), sangbog (45 kr.) og depositum for korpsmærke (50 kr.). Korpsmærke, gruppemærke og sangbog udleveres først, når der er anskaffet uniform. Korpsmærket er korpset ejendom. Ved eventuel udmeldelse er denne først gældende, når korpsmærket er returneret til gruppen.

Der skal således betales kontingent så længe, man er i besiddelse af et korpsmærke. Udover indmeldelsesgebyret betales restkontingent for indeværende periode. Gruppens kasserer sender en opkrævning på indmeldelsesgebyr og restkontingent. Korpsets grundlov, love for korpset og love for gruppen kan altid findes på korpsets hjemmeside (www.gulspejder.dk).

 

 

https://snaphanernes-trop.gulspejder.dk/indmeld

DEL PÅ: